ईन्जिनियरि

2021-01-18

मोल्ड थ्रीडी छविहरू

मोल्ड फ्लो एनालिसिस

DFM रिपोर्ट चार्ट

मोल्ड फ्लो चार्ट बनाउने

Manfacturing प्रक्रिया चार्ट


मोल्ड डिजाइन

सफ्टवेयर
प्रो / ई / यूजी / सीएडी / सीएएम / सीएई / ठोस कार्यहरू
रेखाचित्र ढाँचा
आईजीएस / चरण / Stp / dwg / pdf ect

उत्पादनको लागि डिजाइन (DFM रिपोर्ट)
Refer to DFM रिपोर्ट चार्ट Folder 3
उत्पादन प्रक्रिया
A: Molds
Refer to DFM रिपोर्ट चार्ट Folder 4
 
बी: डाई कास्ट पार्ट्स उत्पादन प्रक्रिया:
Refer to DFM रिपोर्ट चार्ट Folder 5
अघिल्लो:NO