सतह समाप्त हुन्छ

2021-01-18

सतह समाप्त:

एनोडाइज्ड / एनोडाइजिंग

ब्रश गरिएको / ब्रश गर्दै

इलेक्ट्रोप्लेट गरिएको / इलेक्ट्रोप्लेटिting (कपर / क्रोम / निकेल / स्लिभर / जिंक जिंक)

इलेक्ट्रोफोरेसीस

ग्राइन्ड / ग्राइन्डिंग

प्राकृतिक

Passivated / Passivation

चित्रित / चित्रकारी

पॉलिश / चमकाने

पावर कोटेड / पाउडर कोटिंग

बालुवा नष्ट / बालुवा नष्ट

शट ब्लास्टिंग / शट ब्लास्टिंग

अघिल्लो:सामग्रीहरू
अर्को:विधानसभा